Tävlingsregler

Skepparmöte

Sker 08:00 på lördag vid scenen/tälten i hamnområdet.

 

Tävlingstider

13-14 Juni, start/målgång lördag: 09:00 – 17:00, söndag :08:00 – 15:00. Referens för tid är tävlingsklocka monterad vid scenen.

 

Start och målgång

Sker varje dag i Huså hamn. Start sker med tydlig signal/skott. Vid målgång så skall startbrickan hängas på angiven tavla vid hamnen.

 

Båtlaget

Skall bestå av minst 2 personer.

 

Beten samt utrustning

Artificiella beten samt död agnfisk är de metoder som är tillåtet. Max antal fiskespön är begränsat till 10 stycken.
(agnfisk måste vara fångad i aktuellt vattenområde. d.v.s Kallsjön)

 

Tävlingsområde

Enligt markerat område på kartan.

 

Invägning

Sker på kontrollerad våg. Slumpmässigt vald person ur publik/fiskande lag kommer att väljas som oberoende part för att verifiera vikterna. Obs! vill man behålla fisk så bör man snarast meddela detta efter invägning.

 

Mätning

Sker på mätbräda, främst ädelfisk men även större Canadaröding.

 

Fiskarter

Öring, Röding samt Canadaröding.

 

Minimått

På ädelfisk (Öring & Röding) gäller 50cm. På Canadaröding gäller inget minimum mått.

 

Startavgift/båtlag

500 sek.

 

Säkerhetsbestämmelser

Fungerande VHF (kanal bestäms på skepparmöte), alternativt eller även fungerande mobiltelefon med inprogrammerat nödnummer till hamnen. Nödbloss/nödraketer är ej ett krav men däremot en stark rekommendation. Flytplagg skall finnas till samtliga ombord. Vid akut nöd ringer man 112. Obs! Allt deltagande sker på egen risk! Problem som uppstår under tävling såsom t.ex. motorhaveri eller liknande meddelas omgående till nödkontakt i hamn. Nolltolerans mot alkohol på sjön är det som gäller.

Övrigt

Tävlingsledningen kan komma att begära om att få ombordstiga och kontrollera båt/fångst. Tävlingsledningen förbehåller sig även rätten att helt blåsa av eller flytta fram tävlingen vid t.ex. otjänlig väderlek. Vid sen inkomst med fångst kommer detta föranleda till struket resultat för dagen.

 

Tävlingsledare

Lars Östman, tel nr: 073-0263520

 

Nödnummer till hamn

Anders Karlsson. Tel: 070-3977504

 

Comments are closed.